Projektorganiseringer ved gennemførsel af udbud

Koncernindkøber Forum
Det er afgørende for indkøbsprogrammet, at de eksisterende kompetencer på indkøbsområdet inddrages i arbejdet. Derfor trækkes der naturligvis på alle gode erfaringer i og omkring staten.

Både i forbindelse med forberedelsen og implementeringen af de fællesstatslige aftaler koordinerer Statens Indkøb med koncernindkøbere i staten (KIS), der bidrager med detailviden om indkøbsområdet og sikrer forankring af aftalerne på ministerområdeniveau.


Ekspertgrupper
Centralt i projektorganisationen står de ekspertgrupper, der er tilknyttet hver indkøbskategori. Ekspertgrupperne består af udvalgte nøglepersoner fra ministerier og institutioner. Deres opgave er at fastlægge standarder, krav og kriterier for indkøbet i de kategorier, der skal effektiviseres samt at sikre, at brugernes behov og ønsker bliver inddraget i overvejelserne.