Cirkulærer og cirkulæreskrivelser

Her finder du cirkulærer og cirkulæreskrivelser, der er relevante i forbindelse med Statens Indkøbs udbud og aftaler.

 

Cirkulære om indkøb i staten:

 

Cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver:

 

Cirkulæreskrivelse om Indkøbsprogrammets 11. fase:

 

Cirkulæreskrivelse om Indkøbsprogrammets 10. fase:

 

Cirkulæreskrivelse om Indkøbsprogrammets 9. fase:

 

Cirkulæreskrivelse om Indkøbsprogrammets 8. fase:

 

Cirkulæreskrivelse om Indkøbsprogrammets 7. fase:

 

Cirkulæreskrivelse om Indkøbsprogrammets 6. fase:

 

Cirkulæreskrivelse om Indkøbsprogrammets 5. fase:

 

Cirkulæreskrivelse om Indkøbsprogrammets 4. fase:

 

Cirkulæreskrivelse om Indkøbsprogrammets 3. fase:

 

Cirkulæreskrivelse om Indkøbsprogrammets 2. fase:

 

Cirkulæreskrivelse om Indkøbsprogrammets 1. fase: