Love og bekendtgørelser

Her finder du links til de love, der er relevante i forbindelse med Statens Indkøbs udbud og aftaler.

De gældende generelle regler om udbud kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Der linkes nedenfor til øvrige relevante love i Retsinformation. I Retsinformation linkes der videre til de bekendtgørelser, der måtte være udstedt i medfør af de pågældende love.