Statens Indkøbspolitik

Statens Indkøbspolitik, der følger hovedprincipperne i cirkulære om indkøb i staten, har til formål at understøtte gennemførelsen af Statens Indkøbsprogram samt styrke og koordinere det tværministerielle indkøb. Indkøbspolitikken opstiller fælles overordnede mål for og krav til indkøb i staten.


Understøtte gennemførelsen af Statens Indkøbsprogram
Statens Indkøbspolitik understøtter den fortsatte implementering af Statens Indkøbsprogram, bl.a. via kravet om, at ministerierne skal koordinere relevante indkøbsaktiviteter på koncernniveau, og at ministerierne har pligt til at medvirke til gennemførelsen af Statens Indkøbsprogram.


Styrke og koordinere det tværministerielle indkøb
Hidtil har fokus i effektiviseringsbestræbelserne primært været på det fællesstatslige indkøb. Derudover har der – via de hidtidige krav om indkøbspolitikker og handlingsplaner – ligeledes været fokus på effektivisering internt på ministerområderne. Der er ligeledes gennemført en række tværministerielle udbud, men der kan imidlertid med fordel fokuseres endnu mere på det tværministerielle indkøb for at sikre systematisk fokus på effektiviseringsmulighederne.


Temaer i Statens Indkøbspolitik
Foruden de overordnede mål for og krav til indkøb i staten består Statens Indkøbspolitik af en række temaer. Temaerne udgør et dynamisk element i Statens Indkøbspolitik og vil blive opdateret efter behov.

De aktuelle temaer under Statens Indkøbspolitik er følgende:

  1. Fordeling af opgaver på indkøbsområdet (pdf) 
  2. Dokumentation af brug af fælles indkøbsaftaler (pdf) 
  3. Samfundsansvar og miljøhensyn - menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption
    (pdf)


Statens Indkøbspolitik uddybes i følgende publikation, som kan hentes ved at klikke på billedet:

(pdf)