Strategi for intelligent offentligt indkøb

Den offentlige sektor køber årligt varer og tjenesteydelser for omkring 290 mia. kr. Når der købes ind for et beløb af den størrelse, er det yderst centralt at have øje for, hvordan der købes ind. Det er afgørende, at der købes effektivt ind, så den offentlige sektor får mest mulig værdi for indkøbskronerne. Der er samtidig et stort potentiale i at anvende den offentlige efterspørgsel, så den fremmer innovation og bæredygtighed i både det offentlige og det private erhvervsliv.

Regeringen opstiller med strategien for intelligent offentligt indkøb tre overordnede målsætninger for det offentlige indkøb.

Med strategien præsenteres syv strategiske principper for intelligent offentligt indkøb. Principperne er relevante på tværs af forskellige typer af indkøb fra standardvarer, til komplekse ydelser og til helt nye, innovative løsninger.

Læs mere om strategien:
Faktaark om ny strategi for intelligent offentligt indkøb (pdf)
Strategi for intelligent offentligt indkøb (pdf)

Strategien for intelligent offentligt indkøb indgår som en del af regeringsgrundlaget. Strategien er resultatet af et samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Miljøministeriet samt Finansministeriet.

Strategien for intelligent offentligt indkøb bakkes op af KL og Danske Regioner.

Regeringen følger op på strategien i foråret 2015.