Selvejende institutioner

Selvejende institutioner er ikke forpligtede til at anvende de statslige indkøbsaftaler, men kan, ved at tilmelde sig aftalerne, berettiges til at anvende dem. For indkøbsaftalerne i faserne 8.-10. kræves tilmelding. For indkøbsaftalerne i 11. fase kræves ikke tilmelding. De selvejende institutioner, der kan benytte de statslige aftaler, er typisk statsfinansierede selvejende institutioner eller selvejende institutioner, der er optaget med en driftsbevilling på finansloven. Hvilke selvejende institutioner, der kan tilmelde sig vores aftaler fremgår, med navns nævnelse, af følgende bilag:

8. fase - Kontraktbilag 3B (pdf)
• 9. fase - Kontraktbilag 3B (pdf)
• 10. fase - Kontraktbilag 3B (pdf)
• 11. fase - Kontraktbilag 3B  (pdf)

Bemærk: aftalerne i 11. fase kræver ikke tilmelding. 

Du kan få et overblik over aftalerne i de enkelte faser i denne oversigt (pdf). 

For at få adgang til priser samt kontraktmateriale på de statslige indkøbsaftaler, skal selvejende institutioner have login til Statens Indkøbs hjemmeside. Derudover skal selvejende institutioner have login til tilslutningssiden Ethics, hvor selvejende institutioner kan tilmelde sig de aftaler, pågældende institution ønsker at handle på. Slutteligt skal selvejende institutioner have login til bestillingsapplikationen, såfremt man skal bestille hotelophold og trykkeriydelser.


Login til Statens Indkøbs hjemmeside (
www.statensindkob.dk)
For at få adgang til priser samt kontraktmateriale på de statslige indkøbsaftaler, skal du have login til Statens Indkøbs hjemmeside. Du kan anmode om login ved at sende en mail til statensindkob@modst.dk med

  • Navn og stilling
  • Mail (og evt. øvrige kontaktinformationer)
  • Navn på den institution du repræsenterer, og om denne er statslig, selvejende, kommunal, etc.

Derudover bedes du angive, at du specifikt ønsker login til statensindkob.dk. Bemærk, at anmodning om login til skal sendes fra din arbejdsmail og ikke din personlige mailadresse. Når du har modtaget loginoplysninger, kan du logge på Statens Indkøbs hjemmeside her.


Login til Ethics
Selvejende institutioner skal indsende en tilslutningsaftale via udbudssystemet Ethics, hvis de ønsker at benytte aftalerne i 8. 9. og 10. fase. Aftalerne i 11. fase kan benyttes uden tilmelding, såfremt den selvejende institution fremgår af kontraktbilag 3B for 11. fase. Før du kan indsende en tilslutningsaftale, skal du være oprettet som bruger i Ethics. Du anmoder om login til Ethics her. Tryk ”Opret ny bruger” og følg proceduren. Der kan gå et par dage før du modtager en bekræftelse på, at din brugeranmodning er godkendt. Vær opmærksom på, at du ikke kan tilgå Ethics før du har modtaget en godkendelsesmail fra Ethics.

Når du har modtaget en godkendelsesmail fra Ethics, skal du udfylde og indsende en tilslutningsaftale på den/de aftale(r) du ønsker at tilmelde din institution. Tilmeldingsaftalerne finder du under menupunktet ”Tilmeldingsaftaler” i Ethics. Når du har udfyldt de(n) tilmeldingsaftale(r), du ønsker at tilmelde din institution, indsender du tilmeldingsaftalen under menupunktet ”Send tilmeldingsaftale” i Ethics. Du modtager en mail, så snart din(e) tilslutningsaftale(r) er godkendt. Bemærk, at dette kan tage op til 14 dage. Herefter kan din institution benytte aftalen/aftalerne efter behov.

Når du er tilmeldt Hotelaftalen og/eller Trykkeriaftalen, kan du anmode om login til bestillingsapplikationen, hvorfra du kan bestille hotelophold og trykkeriydelser.


Login til bestillingsapplikationen

Indkøb på Hotelaftalen og Trykkeriaftalen foregår primært via Moderniseringsstyrelsens bestillingsapplikation. Derfor fremgår priser på disse aftaler ikke på www.statensindkob.dk men udelukkende i bestillingsapplikationen. Du kan anmode om login til applikationen ved at sende en mail til statensindkob@modst.dk med

  • Navn og stilling
  • Mail og telefonnummer (og evt. øvrige kontaktinformationer)
  • Navn, adresse og EAN nr. på den institution du repræsenterer

Derudover bedes du angive, at du specifikt ønsker login til bestillingsapplikationen. Bemærk, at anmodning om login til bestillingsapplikationen skal sendes fra din arbejdsmail og ikke din personlige mailadresse.

Bemærk, at selvejende institutioner kun kan få login til bestillingsapplikationen, såfremt pågældende institution er tilmeldt den aftale pågældende institution ønsker at handle på via applikationen.  

Når du har modtaget loginoplysninger, kan du tilgå bestillingsapplikationen via følgende links:
Bestilling af hotelophold i Danmark
Bestilling af trykkeriydelser