Kompetenceudviklingsforløb for indkøbere i staten

Uddannelsen "Indkøb i staten i praksis" er for dig, der til daglig arbejder med indkøb og kontrakter hos statslige myndigheder, og hvor indkøb under Statens Indkøbsprogram, på SKI-rammeaftaler samt øvrige indkøb under tærskelværdierne udgør en væsentlig del af din opgaveportefølje.

Kursernes indhold

Kompetenceudviklingsforløbet "Indkøb i staten i praksis" er for dig, der arbejder med indkøb og kontrakter hos statslige myndigheder, og hvor en væsentlig del af din opgaveportefølje udgør indkøb under Statens Indkøbsprogram, på SKI-rammeaftaler samt øvrige indkøb under tærskelværdierne. Du har et ønske om at styrke dine kompetencer – blandt andet inden for bæredygtige indkøb.

Du er enten nyuddannet, er nyansat i staten med erfaring fra andre offentlige myndigheder eller har op til fire års erfaring med indkøb i staten.

Køber du fx:

  • nye møbler, kontorartikler og forbrugsartikler eller av-udstyr?
  • biler, brændstof eller fyringsolie?
  • vikarydelser eller konsulentydelser?

…så er du målgruppen for denne uddannelse.

Kurserne styrker dine indkøbsfaglige kompetencer og giver dig specifik viden om indkøb i staten og inden for områder, såsom de kommercielle aspekter af indkøb og grønne og bæredygtige indkøb. Undervisningen tager udgangspunkt i best practice for indkøb i staten.

Forløbet består af tre moduler fordelt på fire dage og gennemføres med klasseundervisning med hold på op til 20 deltagere. Undervisningen indebærer øvelser i plenum og gruppevist med dialog og oplæg. Mellem hvert modul vil din forberedelse primært bestå i at integrere dine nye kompetencer i dit daglige arbejde.

Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, som fremlægges mundtligt i grupper af 4-5 deltagere. Eksamensopgaven baseres på en fiktiv indkøbscase. Præstationen bedømmes efter bestået/ikke bestået.

Undervisningen foregår i København, og der er overnatning mellem dag 1 og dag 2 på modul 3.

Forberedelse til ”Indkøb i staten i praksis”

Inden første undervisningsdag skal du gennemføre tre indkøbsfaglige e-læringskurser om indkøb. Kurserne er udviklet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Økonomistyrelsen:

  • ”Indkøb under tærskelværdien - introduktion til reglerne”
  • ”Indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse”
  • "Indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse”

Læs mere om e-læringskurserne