Modul 1 - Forberedelse af indkøb og anvendelse af indkøbsaftaler

I modul 1 bliver du undervist i gældende lovgivning inden for offentlige indkøb, som sættes ind i en praksisnær kontekst. Opgørelse af indkøbsbehov og indkøbets værdi er et andet centralt emne i modul 1, hvor du får konkrete værktøjer til dels at afgrænse det konkrete indkøbsbehov og dels til at opgøre den estimerede værdi af indkøbet. Endelig får du en grundlæggende indsigt i den praktiske anvendelse af indkøbsaftaler, hvor du lærer konkrete metoder til at gennemføre indkøb i henhold til den statslige indkøbskaskade via aftaler i Statens Indkøbsprogram og hos SKI

Efter modul 1 er du klar til:

  • At forstå baggrunden for, og hvordan lovgivning konkret påvirker offentlige indkøb.
  • At kunne afgrænse indkøbsbehovet ud fra de funktionelle krav samt fastlægge indkøbets estimerede værdi blandt andet med udgangspunkt i forskellige datakilder.
  • At benytte konkrete metoder og redskaber til at gennemføre indkøb i henhold til den statslige indkøbskaskade, herunder via aftaler under Statens Indkøbsprogram samt hos SKI
  • At vurdere mulighederne for at foretage grønne og bæredygtige indkøb på indkøbsaftaler under Statens Indkøbsprogram og hos SKI.