Modul 2 - Gennemførelse af indkøbet

På modul 2 er omdrejningspunktet indkøb, der ikke kan foretages via indkøbsaftaler under Statens Indkøbsprogram og via SKI. Du får indsigt i markedsdialog som konkret værktøj i indkøbsprocessen til bl.a. at få kendskab til, om markedet kan opfylde eventuelle krav om grønne og bæredygtige elementer. Dernæst får du på det andet modul viden om indkøb på under tærskelværdierne, der også benævnes som indkøb på markedsmæssige vilkår. Du lærer forskellige metoder til at gennemføre indkøbet, herunder tilbudsindhentning og køb på baggrund af markedskendskab, og du får samtidig viden om, hvornår de forskellige metoder benyttes mest hensigtsmæssigt Du får endvidere viden om indkøbskontering og indsigt i den statslige indkøbskontoplan. Modul 2 afsluttes med en gennemgang af kontraktstyring, og hvad du som indkøber kan bidrage med af viden i forbindelse med kontraktstyringsopgaver i din organisation.

Efter modul 2 er du klar til at:

  • Udføre en markedsdialog med henblik på at afklare muligheder og begrænsninger i markedet, for eksempel om leverandører på markedet kan efterleve krav til grønne og bæredygtige indkøb
  • Gennemføre indkøb under den statslige tærskelværdi for udbud, herunder værktøjer til at foretage en vurdering af eventuel grænseoverskridende interesse, ligesom du kan foretage dit indkøb ved at foretage en annoncering
  • Gennemføre en tilbudsindhentning og et indkøb på baggrund af markedskendskab
  • Kontere indkøb i overensstemmelse med den statslige indkøbskontoplan
  • Bidrage til den overordnede kontraktstyringsopgave i din organisation