Modul 3 - Compliancemåling og ledelsesinformation samt forberedelse og afholdelse af eksamen

Modul 3 består af to undervisningsdage og afholdes derfor som internat, hvor der også vil være mulighed for i højere grad at vidensdele og forberede eksamen med de andre kursusdeltagere.

På modul 3 ser vi nærmere på indkøbsdata, der er en central kilde til at få indsigt i blandt andet organisationens indkøbsmønster og til at kunne træffe datadrevne indkøbsbeslutninger.

Vi tager udgangspunkt i indkøbsanalyseværktøjet i Statens BI - LDV, der er Økonomistyrelsens fællesstatslige Business Intelligence-løsning. Værktøjet giver dig mulighed for at følge op på indkøb, følge forbruget på specifikke områder eller på tværs af indkøbskategorier, følge op på compliance og e-handelsgrad, ligesom du kan analysere indkøb helt ned på den enkelte fakturalinje. På modulet vil du derfor få konkrete værktøjer til at arbejde med indkøb på strategisk niveau, ligesom du vil få et overblik over hvordan værktøjet kan benyttes til løbende ledelsesrapportering.

Vi gennemgår også baggrunden for compliancemålinger, og du lærer metoder til at benytte compliance som indkøbsrelateret ledelsesinformation.

Den anden halvdel af modul 3 udgøres af den afsluttende eksamen, der løses og fremlægges mundtligt i grupper. Casen vil omfatte forskellige indkøbsfaglige udfordringer og en case, der skal løses på tilfredsstillende vis. Dette vil forudsætte, at du sammen med dine holdkammerater kan benytte de forskellige indkøbsfaglige discipliner, som er blevet gennemgået på de tre moduler.

Efter modul 3 er du klar til at:

  • Arbejde datadrevent med udgangspunkt i compliancemålinger på rammeaftaler og sætte indkøbsdata ind i en ledelsesmæssig kontekst.
  • Benytte indkøbsanalyseværktøjet i Statens BI - LDV til at trække indkøbsrapporter til brug for blandt andet ledelsesrapportering.