Netværksmøder for deltagerne på uddannelsesforløbet

Netværk bidrager til faglig sparring og udvikling og udgør derfor en central dimension i Rådgivningsenhedens uddannelsesforløb. Der indgår således et netværksmøde mellem modul 1 og 2 og mellem modul 2 og 3, hvor vi samler op på spørgsmål til det faglige indhold på det foregående modul, og på hvordan I har brugt læringen fra uddannelsesforløbet i det daglige arbejde.

Når du har afsluttet et forløb, tilbydes du automatisk en plads på et af Rådgivningsenhedens netværk sammen med kolleger fra andre statslige institutioner, hvor I fortsat vil mødes 3-4 gange om året.