Kompetenceudviklingsforløb for udbudsjurister i staten

To koncentrerede kvinder

Kompetenceudviklingsforløbet "Udbud i staten i praksis" er for dig, der tilrettelægger eller rådgiver om udbud og kontrakter i din organisation. Du ønsker at styrke dine kompetencer og lære mere om bl.a. bæredygtighed i udbud og indkøb.

Kursernes indhold

Du får kompetencer der er vigtige når du skal gennemføre EU-udbud, og når du skal foretage indkøb under tærskelværdien. Samtidig får du et stærkt netværk med udbudskolleger på tværs i staten. Du kan være nyuddannet, nyansat eller have op til to års erfaring med udbud i staten.

Undervisningen tager udgangspunkt i best practice for udbud i staten og EU-Kommissionens nye kompetenceramme for offentlige indkøbere, ProcurComp EU og er en kombination af klasseundervisning, oplæg og gruppearbejde med inddragelse af cases.

Forløbet består af tre moduler fordelt på seks dage og gennemføres i hold på op til 20 deltagere. 

Din forberedelse mellem modulerne består primært af, at du integrerer dine nye kompetencer i dit daglige arbejde. Mellem hvert modul vil der være et netværksmøde for holdet, hvor I kan mødes og drøfte udbudsrelaterede erfaringer og udfordringer.

Der afsluttes med en mundtlig gruppeeksamen. Eksamensopgaven baseres på en fiktiv udbudscase. Præstationen bedømmes efter bestået/ikke bestået.

Undervisningen foregår i København, og der er overnatning mellem dag 1 og dag 2 på modul 3.

Forberedelse til ”Udbud i staten i praksis”

Inden første undervisningsgang skal du gennemføre tre grundlæggende e-læringskurser om indkøb. Kurserne er udviklet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Økonomistyrelsen og består af:

  • Indkøb under tærskelværdien - introduktion til reglerne
  • Indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse
  • Indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse

Læs mere om e-læringskurserne her