Modul 1: Lovgivning, planlægning, markedsdialog og behovsopgørelse

Undervisning

På modul 1 bliver du undervist i regelsæt med relevans for udbud og offentlige indkøb. Vi gennemgår blandt andet udbudsloven og cirkulære om indkøb i staten.

Vi sætter desuden fokus på udbudsplanlægning, dels i forhold til projektledelse af det enkelte udbudsprojekt, dels hvordan du understøtter din enheds samlede indkøbs- og udbudsplan, ligesom du bliver klædt på til at gå i dialog med markedet.

Endelig får du indblik i metoder, der kan gør dig i stand til at vurdere din organisations indkøbsbehov. 

Efter modul 1 er du i stand til at:

  • Forstå og bruge relevante regler og retningslinjer i forbindelse med dit indkøb - også at inddrage viden om bæredygtige indkøb.
  • Levere klar rådgivning i forbindelse med udbud i din organisation.
  • Udføre grundlæggende opgaver i forbindelse med udbudsplanlægning, fx indsamling fra forskellige enheder og opgøre dit reelle indkøbsbehov samt opgøre din kontraktværdi, herunder opgøre din værdi for rammeaftaler.
  • Styre indkøbs- og udbudsprocesser ud fra et projektledelsessynspunkt.
  • Bruge markedsdialog til at afklare muligheder og begrænsninger i markedet - fx om leverandører på markedet kan efterleve krav til grønne og bæredygtige indkøb.