Aktindsigt i indkøbs- og udbudssager

Der kan tit komme aktindsigtsanmodninger i forbindelse med både større og mindre indkøb i staten. På dette kursus gennemgår vi reglerne for aktindsigt.

Du får en gennemgang af reglerne om aktindsigt med fokus på den praktiske håndtering og behandling af aktindsigtsanmodninger i forbindelse med indkøbssager og gennemførsel af udbud.

Via øvelser får du indsigt i, hvordan du tager stilling til de spørgsmål, der kan opstå i praksis under og efter en udbudsproces, i forbindelse med klagesager og i forbindelse med indkøb i øvrigt.

Kurset giver dig bl.a. svar på:

 

  • Hvornår du skal anvende reglerne om offentlighed i udbudsloven, offentlighedsloven og forvaltningsloven.
  • Hvilke undtagelser til aktindsigt der kan være relevante at overveje.
  • Hvordan reglerne om meroffentlighed skal forstås.
  • Hvordan en aktindsigtssag behandles i praksis.
  • Hvad en afgørelse om aktindsigt skal indeholde.
  • Hvilken klageadgang der er.

Undervisere 

Hans Christian Holdt, chefkonsulent i Moderniseringsstyrelsen. 

Rasmus Horskjær Nielsen, chefkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Tid og sted

Moderniseringsstyrelsen onsdag den 25. september 2019 kl. 9.00-13.00. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der skal stå for den praktiske behandling af aktindsigtsanmodninger. Det er en fordel, at du har en grundlæggende viden om indkøb og udbud.

Pris

Pris pr. deltager inkl. forplejning 2.950 kr.

Tilmelding

Tilmelding sker via Campus.