Aktindsigt i indkøbssager og udbud

Der kan tit komme aktindsigtsanmodninger efter foretagelse af både større og mindre indkøb i staten. Har du lyst til at høre mere om, hvordan du håndterer dette? Så læs mere her.

Du vil på kurset få en gennemgang af reglerne om aktindsigt. Fokus er rettet på den praktiske behandling af aktindsigtsanmodninger i forbindelse med indkøbssager og gennemførsel af udbud.

Gennem øvelser får du kendskab til, hvordan du tager stilling til de spørgsmål, der kan opstå i praksis, under og efter en udbudsproces, i forbindelse med klagesager - og i forbindelse med indkøb i øvrigt.

Kurset giver dig bl.a. svar på:

  • Hvornår du skal anvende reglerne om offentlighed i udbudsloven, offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger?
  • Hvilke undtagelser til aktindsigt der kan være relevante at overveje?
  • Hvordan de grundlæggende forvaltningsretlige principper spiller ind i aktindsigtssager?
  • Hvordan reglerne om hensynet til det offentliges økonomi skal forstås 
  • Hvordan en aktindsigtssag behandles i praksis 
  • Hvad en afgørelse om aktindsigt skal indeholde
  • Hvilke klageadgange er tilgængelige