Indkøb i staten i praksis

Har du brug for en grundlæggende introduktion til, hvordan du som ansat i staten skal gennemføre et indkøb? På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende principper for indkøb i staten.

Du får en praktisk introduktion til indkøb i staten. Gennem øvelser får du indsigt i, hvordan du bruger forskellige indkøbsmetoder (rammeaftaler og indkøb under tærsklen) i din hverdag.

Kurset giver dig blandt andet svar på:

  • Hvornår er du forpligtet til at bruge offentlige indkøbsprogrammer og SKI's rammeaftaler, og hvornår kan du købe "uden for rammeaftalerne"?
  • Hvordan gennemfører du mini-udbud på en rammeaftale? Vi gennemgår overordnede krav til brug af elektronisk kommunikation og indhentning af dokumentation for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).
  • Hvilke grundlæggende principper skal du kende til, når du skal købe ind under tærskelværdierne?
  • Hvordan får du mest muligt ud af kontrakten under dens løbetid?

Kurset gennemføres som en workshop.

EU-udbud gennemgås ikke på kurset.

Du finder kurset ved at logge ind på Campus, som du plejer, og søge på Rådgivningsenheden eller ved at klikke Kursuskatalog, Markedskatalog og vælge kategorien Indkøb og udbud.