Indkøb under EU-tærskelværdierne

Vil du gerne lære mere om indkøb under EU-tærskelværdierne i staten?

Kurset handler om regler og praktisk fremgangsmåde ved indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne for EU-udbud.

Kurset giver et indblik i, hvilke regler, der gælder for indkøb under tærskelværdierne, og hvordan indkøbet kan tilrettelægges i praksis.

Kursusdeltagerne introduceres til:

  • Indkøbscirkulæret og brug af eksisterende rammeaftaler - den statslige kaskademodel
  • Kategorisering af indkøbet
  • Opgørelse af indkøbets værdi
  • Vurdering af klar grænseoverskridende interesse
  • Regler og praktiske fremgangsmåder for indkøb under tærskelværdien, bl.a. hvordan man kan lave en markedsafdækning, en tilbudsindhentning og en annoncering

Du finder kurset ved at logge ind på Campus, som du plejer, og søge på Rådgivningsenheden eller ved at klikke Kursuskatalog, Markedskatalog og vælge kategorien Indkøb og udbud.