Indkøb under EU-tærskelværdierne

Vil du gerne lære mere om indkøb under EU-tærskelværdierne i staten? Så læs mere her

Kurset handler om regler og praktisk fremgangsmåde ved indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne for EU-udbud.

Kurset giver et indblik i, hvilke regler, der gælder for indkøb under tærskelværdierne, og hvordan indkøbet kan tilrettelægges i praksis.

Kursusdeltagerne introduceres til:

  • Indkøbscirkulæret og brug af eksisterende rammeaftaler - den statslige kaskademodel
  • Kategorisering af indkøbet
  • Opgørelse af indkøbets værdi
  • Vurdering af klar grænseoverskridende interesse
  • Regler og praktiske fremgangsmåder for indkøb under tærskelværdien, bl.a. hvordan kan man lave en markedsafdækning, en tilbudsindhentning og en annoncering