Kontraktændringer

Hvornår må du ændre i indgåede kontrakter, og hvad må du ændre? Kurset om kontraktændringer giver en god indsigt i udbudslovens regler.

Det kan være komplekst at vurdere, om kontrakter kan ændres i deres løbetid. På dette kursus gør vi emnet mere tilgængeligt. Kurset omfatter:

  • Gennemgang af udbudslovens regler og den relevante praksis
  • Workshop med øvelser: Vi drøfter cases vedr. kontraktændringer. Cases tager i videst muligt omfang udgangspunkt i spørgsmål/eksempler, som I har sendt til os på forhånd
  • Om en ændring udgør en ændring af kontrakt eller i medfør af kontrakt
  • Hvilke udbudsregler der gælder for ændringer

Du finder kurset ved at logge ind på Campus, som du plejer, og søge på Rådgivningsenheden eller ved at klikke Kursuskatalog, Markedskatalog og vælge kategorien Indkøb og udbud.