Markedsdialog - forberedelse af dit indkøb

Skal du i gang med at forberede et indkøb, og vil du inddrage potentielle leverandører i en markedsdialog? På dette kursus får du en gennemgang af de vigtigste elementer i en effektiv markedsdialog.

Et godt indkøb forudsætter, at du som ordregiver har indsigt i, hvordan markedet fungerer, og hvilke krav det kan leve op til. Som ordregiver har man derfor behov for viden om leverandørmarkedet, tilgængelige løsninger, prisleje mv. for senere at fastlægge en strategi og udarbejde udbudsmateriale. Markedsdialog er en god måde at tilvejebringe et markedskendskab på.

Dette kursus giver dig indsigt i reglerne om markedsdialog og de praktiske overvejelser og muligheder, der danner et godt fundament for dit indkøb.

Du får blandt andet viden om:

  • Udbudslovens regler om markedsdialog m.v.
  • Opmærksomhedspunkter ved brug af eksterne rådgivere
  • Forberedelse af dialog og kilder til information
  • Invitation til dialog
  • Mulige dialogpartnere
  • Dialogformer
  • Eksempel på spørgeramme
  • Do's and don'ts 

Undervisere

Thomas Nedergaard, chefkonsulent i Moderniseringsstyrelsen og Katja Als, specialkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Tid og sted 

Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K, torsdag den 31. oktober 2019, kl. 9.00-12.00.

Pris

Pris pr. deltager inkl. forplejning 2.950 kr.

Tilmelding

Tilmelding sker via Campus.