Uddannelsesforløb for indkøbere i staten

Uddannelsen "Indkøb i staten i praksis" er for dig, der til daglig arbejder med indkøb og kontrakter hos statslige myndigheder, og hvor indkøb under Statens Indkøbsprogram, på SKI-rammeaftaler samt øvrige indkøb under tærskelværdierne udgør en væsentlig del af din opgaveportefølje.

Du er enten nyuddannet, er nyansat i staten med erfaring fra andre offentlige myndigheder eller har op til fire års erfaring med indkøb i staten.

Køber du fx:

  • nye møbler, kontorartikler og forbrugsartikler eller av-udstyr?
  • biler, brændstof eller fyringsolie?
  • vikarydelser eller konsulentydelser?

- Så er du målgruppen for denne uddannelse.

På uddannelsen får du mulighed for at styrke dine generelle indkøbsfaglige kompetencer og samtidig tilegne dig specifik viden om indkøb i staten og inden for udvalgte områder såsom de kommercielle aspekter af indkøb og grønne og bæredygtige indkøb. Uddannelsen tager udgangspunkt i best practice for indkøb i staten.

Uddannelsesforløbet udgøres af tre moduler fordelt på fire dage og gennemføres med tilstedeværelsesundervisning på samme hold med op til 20 deltagere igennem hele forløbet. Undervisningen består af klasseundervisning kombineret med en blanding af øvelser i plenum og gruppevist, dialog og oplæg. Mellem hvert modul vil der være mulighed for at træne det, du har lært på uddannelsen, og du skal forvente at bruge 2-3 timer pr. modul til forberedelse.

Uddannelsesforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, der løses og fremlægges mundtligt i grupper af 4-5 deltagere. Eksamensopgaven baseres på en fiktiv men realistisk indkøbscase. Præstationen bedømmes efter bestået/ikke bestået.

Forberedelse til deltagelse i uddannelsesforløbet

Før du deltager i uddannelsesforløbet skal du gennemføre tre indkøbsfaglige e-læringskurser om indkøb. Kurserne er udviklet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Økonomistyrelsen:

  • ”Indkøb under tærskelværdien - introduktion til reglerne”
  • ”Indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse”
  • ”Indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse”

Læs mere om e-læringskurserne