Modul 1 - Forberedelse af indkøb og anvendelse af indkøbsaftaler

I modul 1 bliver du undervist i gældende lovgivning inden for offentlige indkøb, som sættes ind i en praksisnær kontekst. Opgørelse af indkøbsbehov og indkøbets værdi er et andet centralt emne i modul 1, hvor du får konkrete værktøjer til dels at afgrænse det konkrete indkøbsbehov og dels til at opgøre den estimerede værdi af indkøbet. Endelig får du en grundlæggende indsigt den praktiske anvendelse af indkøbsaftaler, hvor du lærer konkrete metoder til at gennemføre indkøb i henhold til den statslige indkøbskaskade via aftaler i Statens Indkøbsprogram og hos SKI

Efter modul 1 er du klar til:

  • At forstå baggrunden for, og hvordan lovgivning konkret påvirker offentlige indkøb.
  • At kunne afgrænse indkøbsbehovet ud fra de funktionelle krav samt fastlægge indkøbets estimerede værdi blandt andet med udgangspunkt i forskellige datakilder.
  • At benytte konkrete metoder og redskaber til at gennemføre indkøb i henhold til den statslige indkøbskaskade, herunder via aftaler under Statens Indkøbsprogram samt hos SKI
  • At vurdere mulighederne for at foretage grønne og bæredygtige indkøb på indkøbsaftaler under Statens Indkøbsprogram og hos SKI.

Undervisere

På modul 1 på uddannelsesforløbet vil du møde undervisere fra både Økonomistyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og SKI . Du vil bl.a. møde:

Anders Ulrik Kristoffersen

Anders er uddannet jurist og har en mangeårig erfaring med udbud og indkøb fra både ordregivende myndigheder og leverandørsiden. Undervisning og formidling er en af Anders’ store interesser, så han underviser ligeledes på CBS og RUC.
På modul 1 skal Anders undervise i gældende lovgivning for offentlige indkøb samt i opgørelse af indkøbsbehov og indkøbets værdi.

Minna Bregendahl

Minna arbejder til daglig med udbud hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og hun skal på modul 1 undervise i opgørelse af indkøbsbehov og indkøbets værdi. Læs mere om Minna på statensindkob.dk