Netværksmøder for deltagerne på uddannelsesforløbet

Netværk bidrager til faglig sparring og udvikling og udgør derfor en central dimension i Rådgivningsenhedens uddannelsesforløb. Der indgår således et netværksmøde mellem modul 1 og 2 og mellem modul 2 og 3, hvor vi samler op på spørgsmål til det faglige indhold på det foregående modul og på hvordan I har brugt læringen fra uddannelsesforløbet i det daglige arbejde.

Netværksmøderne faciliteres af Anders Ulrik Kristoffersen og Maria Krogh Holst, som du dels vil møde som undervisere på uddannelsesforløbet og som dels har haft ansvaret for udvikling af uddannelsesforløbet.

Når du har afsluttet et forløb, tilbydes du automatisk en plads på et af Rådgivningsenhedens netværk sammen med kolleger fra andre statslige institutioner, hvor I fortsat vil mødes 3-4 gange om året.