Uddannelsesforløb for udbudsjurister i staten

To koncentrerede kvinder

Uddannelsen "Udbud i staten i praksis" er for dig, der tilrettelægger eller rådgiver om udbud i din organisation. Du kan være nyuddannet, nyansat eller have op til to års erfaring med udbud i staten.

Du får udviklet kompetencer, der er vigtige, både når du skal gennemføre EU-udbud, og når du skal foretage indkøb under tærskelværdien. Samtidig får du mulighed for at få et stærkt netværk med udbudskolleger på tværs i staten.

Uddannelsen tager udgangspunkt i best practice for udbud i staten og EU-Kommissionens nye kompetenceramme for offentlige indkøbere, ProcurComp EU.

Undervisningsformen er en kombination af klasseundervisning, oplæg og gruppearbejde med cases.

Hele forløbet består af tre moduler fordelt på seks undervisningsdage. Der optages op til 20 kursister på uddannelsen.

Du skal forvente at bruge 2-3 timer pr. modul på forberedelse.

Mellem hvert modul vil der være et netværksmøde for holdet, hvor I kan mødes og drøfte udbudsrelaterede erfaringer og udfordringer.

Uddannelsesforløbet afsluttes med en mundtlig gruppeeksamen. Eksamensopgaven baseres på en fiktiv, men realistisk udbudscase. Præstationen bedømmes efter bestået/ikke bestået.

Forberedelse via e-læringskursus

Mellem modul 1 og 2 skal du gennemføre tre grundlæggende e-læringskurser om indkøb som forberedelse. Kurserne er udviklet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Økonomistyrelsen og består af: 

  • Indkøb under tærskelværdien - introduktion til reglerne
  • Indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse
  • Indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse

Læs mere om e-læringskurserne her