CSR-netværk

På fire årlige netværksmøder sætter vi CSR på dagsordenen med oplæg om et spændende og aktuelt emne og mulighed for faglige diskussioner samt erfaringsudveksling.

Corporate Social Responsibility (CSR), også kaldet virksomheders samfundsansvar, får en stadig større betydning og tiltagende politisk opmærksomhed i forbindelse med offentlige indkøb og udbud. I bred forstand rummer CSR en mangfoldighed af forskellige hensyn som selvrensning for udelukkelsesgrunde, miljø og bæredygtighed, fair trade, overholdelse af FN konventioner, arbejds- og sociale klausuler osv.

Størrelsen af det offentlige indkøb giver mulighed for at varetage hensyn til CSR. Imidlertid skal brug af CSR krav være i overensstemmelse med udbudsreglerne, og det begrænser på forskellig måde mulighederne.

På netværksmøder i CSR-netværket sætter vi CSR på dagsordenen med oplæg om et spændende og aktuelt emne. Der vil også være mulighed for faglige diskussioner og erfaringsudveksling. Netværket er åbent for offentligt ansatte.

Netværket mødes 3-4 gange årligt. Det er gratis at deltage i Rådgivningsenhedens CSR-netværk.