Anders Ulrik Kristoffersen

Anders Ulrik Kristoffersen

Chefkonsulent

Anders har arbejdet med offentlig-privat samarbejde og offentlige indkøb i mere end 10 år – både hos store offentlige ordregivere og på leverandørsiden. Anders’ speciale er udbuds- og kontraktret, og han har endvidere lang ledelseserfaring fra både den offentlige og private sektor.

I sit arbejde fokuserer Anders på opbygning og udbredelse af viden og kompetencer som middel til at understøtte bedre og mere effektive offentlige indkøb.

Anders arbejder først og fremmest med udvikling og gennemførelse af Rådgivningsenhedens kompetenceudviklingstilbud og varetager i den forbindelse både planlægnings- og udviklingsopgaver samt deltager som underviser og oplægsholder på kurser og netværk.

Desuden deltager Anders også i Rådgivningsenhedens løbende sager for derigennem at bevare kontakt til og viden om de konkrete problemstillinger, som statslige indkøbere og udbudsspecialister står med i det daglige.

Ved siden af arbejdet i Rådgivningsenheden er Anders ekstern lektor på CBS, hvor han underviser i ”EU Regulering af offentlige indkøb” på cand. merc. jur. studiet, og på RUC vejleder han studerende, der skriver projektopgaver på det samfundsvidenskabelige område.

Det er et mål for mig at være med til at sikre de bedst mulige kompetencer hos statslige indkøbere, udbudsspecialister og andre, der arbejder med offentlige indkøb i staten. Derigennem kan vi udnytte mulighederne i, og understøtte en korrekt brug af, de regelsæt, som offentlige ordregivere er underlagt – dette gavner de statslige ordregivere, og skulle helst også kunne mærkes hos de tilbudsgivere og leverandører, som staten samarbejder med.