Benedikte Seerup Stigsen

Fuldmægtig

Benedikte Seerup Stigsen har gennem sit arbejde i Statens Indkøb i Økonomistyrelsen bl.a. ansvar for at gennemføre udbud, kontraktstyre fællesstatslige rammeaftaler samt bistå med analyser vedrørende de statslige institutioners forbrug hos Kammeradvokaten.

Som led i arbejdet med Kammeradvokataftalen har Benedikte særligt fokus på at fremme det gode indkøb af konsulentydelser i staten.

Allerede under sin studietid valgte Benedikte at specialisere sig inden for udbudsret, og hun har både skrevet bacheloropgave og speciale inden for udbudsret.

Karriere:

Økonomistyrelsen, 2018 –

SKAT, 2017 – 2018

Uddannelse: 

Cand.merc.jur., Copenhagen Business School, 2018