Janne Kristine Laursen

Janne Kristine Laursen

Chefkonsulent

Janne Kristine Laursen har en bred og dyb erfaring med rådgivning om udbud, kontraktforhandlinger og fortolkning for både ordregivere og tilbudsgivere.

Hun har fokus på, at de indgåede kontrakter skal være operationelle, og at der skal være balance mellem parterne.

Janne har erfaring med en bred vifte af offentligretlige problemstillinger, herunder behandling af aktindsigtsanmodninger, ligesom hun har erfaring i behandling af retssager og klagesager ved Klagenævnet for Udbud.

Desuden har Janne stor erfaring i at undervise jura, herunder udbudsret, for praktikere.

De fleste dage arbejder Janne fra Vejle, og hun kan derfor bistå styrelser og statslige institutioner på Fyn og i Jylland ved fysisk fremmøde.


Jeg valgte en karriere hos Rådgivningsenheden, da jeg her fik mulighed for at kombinere min erfaring fra offentlige stillinger med advokathåndværket. Vi rådgiver om konkrete problemstillinger på samme måde, som man gør i advokatvirksomheder, og vi har samtidig en finger på pulsen i forhold til det politiske lag, og får mulighed for at komme med input. Som et ekstra gode har jeg dygtige og engagerede kolleger, der også synes, at arbejdet med udbud og offentlige indkøb er sjovt og udfordrende.