Janne Kristine Laursen

Chefkonsulent

Janne Kristine Laursen har en bred og dyb erfaring med rådgivning om udbud, kontraktforhandlinger og fortolkning for både ordregivere og tilbudsgivere.

Hun har fokus på, at de indgåede kontrakter skal være operationelle, og at der skal være balance mellem parterne.

Janne har erfaring med en bred vifte af offentligretlige problemstillinger, herunder behandling af aktindsigtsanmodninger, ligesom hun har erfaring i behandling af retssager og klagesager ved Klagenævnet for Udbud.

Desuden har Janne stor erfaring i at undervise jura, herunder udbudsret, for praktikere.

De fleste dage arbejder Janne fra Vejle, og hun kan derfor bistå styrelser og statslige institutioner på Fyn og i Jylland ved fysisk fremmøde.

Karriere:

Økonomistyrelsen, 2020 -

Dejure Advokatfirma/ Codex Advokater, 2015 - 2020

Region Syddanmark, 2008 - 2015

Fødevareministeriet, 2006 - 2008

Uddannelse:

Advokat, 2015

Cand.jur., Aarhus Universitet, 2006