Katja Vollertzen

Katja Vollertzen

Fuldmægtig

Katja Vollertzen arbejder i Statens Indkøb med rådgivning inden for udbud og indkøb. Desuden har Katja ansvar for kontraktstyring af de fællesstatslige aftaler under Statens Indkøbsprogram.

Herudover har Katja erfaring med gennemførelse af tilbudsindhentninger under tærskelværdierne samt håndtering af diverse kontraktretlige problemstillinger.

Gennem sin uddannelse har Katja specialiseret sig inden for udbudsret og kontraktret og har skrevet bachelor i udbudsret om fastsættelse af egnethedskrav som minimumskrav til tilbudsgivers formåen med et særligt fokus på små- og mellemstore virksomheder.

Desuden har Katja skrevet kandidatafhandling om snitfladerne mellem udbuds- og konkurrenceret ved konsortiedannelse.