Kristine Feldung Damkjær

Kristine Feldung Damkjær

Projektleder

Kristine er uddannet ingeniør og arbejder som projektleder i Rådgivningsenheden. 

Kristine har erfaring med PRINCE2-metoden og med Lean og innovation. Hun er bl.a. uddannet i PRINCE2 Agile® og har en uddannelse som Lean-praktiker fra Forsvarsministeriet. Kristine arbejder med implementering af struktureret erfaringsopsamling og erfaringsdeling og har stort fokus på udvikling og implementering af best practice.

Kristine arbejder ud fra et helhedssyn med en grundlæggende teknologisk indsigt. Hun har erfaring med planlægning og implementering af mål samt besidder evne til at motivere og undervise i processerne mod målet.

Det er Kristine, du skal tale med, hvis du har praktiske spørgsmål til vores netværk og kurser. Derudover vil Kristine kunne bistå med at planlægge din næste udbudsproces, da hun har erfaring med at projektlede større udbudsprocesser hos Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.