Lene Pihl Bjerre

Lene Pihl Bjerre

Chefkonsulent

Lene Pihl Bjerre rådgiver om indkøb og udbud. Lene har erfaring fra både advokatbranchen og centraladministrationen, hvor hun har beskæftiget sig med indkøb og udbud - primært af tjenesteydelser inden for en række forskellige områder.

Lene beskæftiger sig også med kontraktstyring, hvor hun bl.a. løser tvister med leverandører og foretager vurdering af, om kontrakter kan ændres.

Hun fører desuden klagesager ved Klagenævnet for Udbud. Senest har Lene været med til at føre klagesagen vedr. Økonomistyrelsen Trykkeriudbud.

Lene underviser på Rådgivningsenhedens kurser og har bidraget til udarbejdelsen af Rådgivningsenhedens udbudsskabeloner.

Karriere:

Økonomistyrelsen, 2018 –

Skatteministeriets departement, 2016 – 2018

Kammeradvokaten, 2013 – 2016

Uddannelse: 

Advokat, 2016

Cand.jur., Aarhus Universitet, 2013