Lilli Jensen

Lilli Jensen

Indkøbskonsulent

Lilli Jensen har i sit arbejde fokus på Rådgivningsenhedens kompetenceudvikling.

Hun bidrager med tilrettelæggelsen og udarbejdelsen af undervisningsforløbene og er en del af et undervisningsteam, der tager sig specielt af statens indkøbere og deres kompetenceudvikling.

Lilli kan trække på en lang erfaring med indkøb og udbud. I Rådgivningsenheden beskæftiger hun sig også med miniudbud og direkte tildelinger via SKI og Statens interne rammeaftaler. Det er med et særligt fokus på It-kontrakter, indkøb af hardware, software samt konsulentydelser, hvor hun har en god og solid praktisk erfaring med de udfordringer, man kan støde på undervejs i en indkøbs- og udbudsproces.

Lilli er kommercielt uddannet, har en akademiuddannelse i ledelse samt har læst faget udbudsret, på kandidatniveau, på Aalborg Universitet.

Jeg vil gerne gøre mit til at kompetenceudvikle indkøberne i staten, ikke mindst være med til udfolde konceptet i forhold til grønne og bæredygtige indkøb