Maja Gottschalk Barnekov

Maja Gottschalk Barnekov

Specialkonsulent

Maja er jurist og specialiseret inden for udbuds- og kontraktretten. Maja har siden 2013 oparbejdet praktisk erfaring fra ordregiversiden, hvor hun har stor erfaring som projektleder ved udbud af en bred portefølje af varer, tjenesteydelser, rådgivning samt bygge- og anlægsarbejder. Hun har erfaring med at arbejde på tværs af forskellige fagligheder og med alle dele af en udbudsproces, herunder at gennemføre markedsdialoger, deltage i forhandlinger mv.

Maja rådgiver og bistår statslige myndigheder med gennemførslen af udbud og indkøb af alle typer anskaffelser, både over og under tærskelværdien, og hun yder udbudsjuridisk rådgivning under alle dele af en udbudsproces. I sin rådgivning har Maja et særligt fokus på, at der skabes den mest effektive proces i forhold til det konkrete indkøb, at transaktionsomkostninger så vidt muligt reduceres, og at materialet gøres så simpelt, letforståeligt og brugbart for slutbrugeren som muligt.

”Arbejdet i Rådgivningsenheden giver mig muligheden for at specialisere mig yderligere inden for udbudsretten i samarbejde med kollegaer, der ligesom mig brænder for udbudsretten, samtidig med at jeg stadig arbejder praktisk og konkret med gennemførslen af udbud og rådgivning. Jeg anser Rådgivningsenheden for en vigtig sparringspartner for andre statslige organisationer, og ikke mindst værdiskabende for staten at have en central enhed, der kan yde rådgivning om de udbudsretlige regler og bistå med gennemførslen af udbud.”