Maria Krogh Holst

Maria Krogh Holst

Specialkonsulent

Maria er cand. mag. i international virksomhedskommunikation fra SDU og arbejder som projektleder på kompetenceudviklingsprogrammet for udbudsjurister, udbudskonsulenter og indkøbere i staten.

Maria har beskæftiget sig med offentligt indkøb siden 2008 og har en bred erfaring med både udbudsprocesser og indkøb under tærskelværdierne for udbud. Endvidere har hun igennem flere år arbejdet med rådgivning og formidling på indkøbsområdet. Maria har desuden erfaring med uddannelse på indkøbsområdet, da hun som ansvarlig for politiets interne indkøbsuddannelse har medvirket i både etablering og i afholdelse af forløb på politiets indkøbsuddannelse.

Maria deltager i arbejdet med at udvikle og gennemføre et kompetenceudviklingsprogram for udbudsjurister, udbudskonsulenter, indkøbere og andre, der arbejder med indkøb på det statslige område. Kompetenceudviklingsprogrammet er et af initiativerne i regeringens strategi for grønne offentlige indkøb og sættes i gang i efteråret 2021

Karriere:

Økonomistyrelsen, 2021 –

Rigspolitiets Koncernindkøb, 2011 – 2021

2008 – 2011, Økonomistyrelsen

2007 – 2008, Dansk Erhverv

Uddannelse:

PRINCE2® Foundation & Practitioner, 2013

Cand. Mag. i International Virksomhedskommunikation, Syddansk Universitet, 2007