Mathilde Kruse

Billede af Mathilde Kruse

Specialkonsulent

Mathilde har arbejdet med udbuds- og kontraktret siden 2018. Mathilde har en særlig interesse i grønne og bæredygtige udbud, herunder særligt at omsætte ønsker, planer og målsætninger til konkrete udbudskrav.

Mathilde fortæller om skiftet til Rådgivningsenheden:

”Jeg synes, at det er fantastisk at starte et sted, hvor alle brænder for gode udbud og udbudsretten som disciplin. Jeg nyder allerede godt af det høje faglige niveau og den kollegiale sparing, og jeg ser frem til selv at dygtiggøre mig yderligere inden for mit speciale. Jeg trives godt i rollen som rådgiver, når min viden kan hjælpe med vores kunders udbudsprocesser -  uanset, om der er tale om kortvarende rådgivning eller et længere udbudsprojekt.”

Mathilde har erfaring med at gennemføre udbud af et bredt spænd af forskellige ydelser, og hun er derfor god til at omsætte dine behov og krav til et brugbart udbudsmateriale. I Rådgivningsenheden rådgiver Mathilde generelt om udbudsret, herunder især tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud, hun gennemfører kvalitetssikring af udbudsmateriale, og hun bistår kunder igennem alle dele af udbudsprocessen. Dertil rådgiver hun om kontrakter både ved indgåelse og ved senere opståede problemer.