Nete Schmidt Pilsgaard

Nete Schmidt Pilsgaard

Specialkonsulent

Nete Schmidt Pilsgaard arbejder i Statens Indkøb med rådgivning af de øvrige dele af Finansministeriets koncern i relation til indkøb af varer og tjenesteydelser. Derudover har Nete bl.a. ansvar for at gennemføre genudbud af rammeaftaler inden for Statens Indkøbsprogram samt kontraktstyring af gældende fællesstatslige rammeaftaler.

Nete har fra sin studietid et godt teoretisk fundament inden for både, udbudsret, kontraktret og kontrahering.