Peter Cederfeld Falstaff

Peter Cederfeld Falstaff

Specialkonsulent

Peter har siden 2017 beskæftiget sig med rådgivning inden for offentlig indkøb samt kontraktstyring af varer og tjenesteydelseskontrakter. Derudover har han arbejdet med IT Contract Mangement.

I sit arbejde har Peter fokus på, at der gennem tydelig kommunikation og grundig behovsafdækning, anskaffes den løsning, der bedst muligt løser behovet for den enkelte ordregiver og som samtidig sikrer den størst mulige værdi for begge parter.

I Rådgivningsenheden yder Peter sparring om konkrete udbudsretlige spørgsmål og bistår statslige myndigheder med udbudsjuridisk rådgivning. Peter kan rådgive om gennemførelse af alle dele af udbudsprocessen.

Jeg ønsker at være med til at sætte en fælles retning for statslige indkøb på tværs af hele staten.  Samtidig vil jeg også gerne bidrage til, at anskaffelser bliver foretaget på den mest enkle og effektive måde - og med de lavest mulige transaktionsomkostninger for begge parter.

Jeg mener, at den størst mulige kontraktværdi opnås igennem det gode leverandørsamarbejde, inden for de udbudsretlige og kontraktretlige rammer.

Det, der tiltaler mig allermest, ved at arbejde i Rådgivningsenheden, er målsætningen om, at vi deler vores viden, og aktivt gør noget for at opbygge udbudskompetencerne i staten.