Rita Sulumova

Rita Sulumova

Specialkonsulent

Rita Sulumova har arbejdet med rådgivning samt gennemførelse af udbud siden 2015.

Hun har erfaring med at rådgive, tilrettelægge og gennemføre udbud både over og under tærskelværdierne.

Gennem sit arbejde i Statens Indkøb har Rita opnået en bred erfaring med rådgivning, kontraktstyring samt gennemførelse af udbud af fællesstatslige aftaler.

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager Rita bl.a. juridisk rådgivning og kvalitetssikring af styrelsens udbudsmateriale. Hun har desuden deltaget i udarbejdelsen af de fællesstatslige udbudsskabeloner. 

Karriere:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2018 –

Økonomistyrelsen, 2015 – 2018

Uddannelse: 

Cand.merc.jur., Copenhagen Business School, 2016