Sena Zahirovic

Fuldmægtig

Sena arbejder i Statens Indkøb med rådgivning om offentligret, aktindsigt og digital forvaltningsret, når disse har snitflader til indkøb og udbudsret. Sena er ved at digitalisere vores skabeloner til brug for håndtering af aktindsigtsanmodninger, og du kan således få råd og vejledning fra Sena, hvis der anmodes om aktindsigt i forbindelse med din gennemførsel af udbud.

Sena har desuden ansvar for kontraktstyring af de fællesstatslige aftaler under Statens Indkøbsprogram.

Gennem sin uddannelse og erhvervserfaring har Sena primært specialiseret sig inden for offentlig ret.

Karriere:

Økonomistyrelsen, 2020 -

Syddansk Universitet, Instruktor i civilproces og anden konfliktløsning, 2019 - 2020

Syddansk Universitet, Instruktor i forvaltningsret, 2017 - 2020

Institut for Menneskerettigheder, 2019 - 2020

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, 2018 – 2019

Uddannelse:

Cand.jur., Syddansk Universitet, 2020