Hvordan beregner jeg 6-dages fristen for afgivelse af supplerende oplysninger?

29-10-2020
Viden

Dette spørgsmål opstod i forbindelse med en opgave, hvor Rådgivningsenheden bistod.

Hånd holder timeglas

Det korte svar er, at ansøger eller tilbudsgiver skal have 6 fulde dage til at forholde sig til oplysningerne.

Under en udbudsproces har du som ordregiver adgang til at meddele eventuelle supplerende oplysninger om udbudsmaterialet og supplerende dokumenter. Det følger af udbudsloven § 134, stk. 1, at fristen for meddelelse af supplerende oplysninger er 6 dage før udløbet af fristen for afgivelse af ansøgning eller tilbud.

Dette skal sikre, at ansøgere eller tilbudsgivere som minimum får 6 dage inden fristens udløb til at forholde sig til de supplerende oplysninger og dokumenter.

Læs hele svaret under emnet "Frister" i vores "Spørgsmål og svar"