Hvordan får jeg faglige kompetencer til at indgå som et konkurrenceparameter?

07-10-2020
Viden og værktøjer Netværk

Dette spørgsmål er blevet stillet i hotlinen på 30 35 28 18, og emnet er også blevet ivrigt debatteret i vores netværk for erfarne udbudsjurister.

Team arbejder sammen

Det korte svar er, at du kan lade tilbudsgivernes faglige kompetencer indgå i tilbudsevalueringen som et underkriterium, blot de formuleres i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven.

Når du har valgt tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, har du en bred adgang til at vælge underkriterier, der giver mulighed for at lægge vægt på høj kvalitet i den tilbudte løsning, og som understøtter dit behov.

Underkriterier er konkurrenceparametre, som udgør grundlaget for din vurdering af kvaliteten i tilbuddene. Du skal beskrive, hvad der lægges vægt på ved denne bedømmelse. Det kan både være positivt og negativt. Dernæst skal under- og eventuelle delkriterier være knyttet til kontraktens genstand, så du alene lægger vægt på forhold, der angår kontrakten.

Læs resten af besvarelsen under emnet ”Tilbudsevaluering” i vores Spørgsmål og svar

Brug vores digitale skabelon

For at sikre at de tilbudte faglige kompetencer kommer til at løse opgaven, er det vigtigt, at din kontrakt indeholder en bestemmelse om, hvordan en evt. udskiftning af medarbejdere skal foregå. 

Udarbejder du en skræddersyet kontrakt i Rådgivningsenhedens digitale skabelonløsning, vil den automatisk indeholde en sådan bestemmelse om ”Bemanding”, når du angiver, at der er tale om et indkøb af en tjenesteydelse.

Gå til Rådgivningsenhedens digitale skabeloner

Diskussion i netværket

Anvendelse af faglige kompetencer blev ivrigt diskuteret på vores sidste møde i ”Netværk for erfarne udbudsjurister”. Her udvekslede vi konkrete erfaringer om, hvordan vi kan bruge faglige kompetencer, hvordan kriterierne beskrives, og hvilke overvejelser deltagerne gør sig ved fastsættelse af vægtning af kriteriet. Derudover blev de praktiske udfordringer i forbindelse med kontraktopfølgningen også vendt.

Rådgivningsenheden faciliterer en række faglige netværksgrupper, som har til formål at understøtte videndeling på tværs af de statslige institutioner. Vi har netværk i hele landet og deltagelse er gratis.

Læs mere om vores netværk her