Kan du som ordregiver undlade at offentliggøre materiale vedrørende et udbud efter udbudslovens afsnit II på tidspunktet for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen, f.eks. hvis materialet ikke er udarbejdet på dette tidspunkt?

08-02-2021
Viden og værktøjer
""

Det korte svar er, at udgangspunktet er, at du som ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen i EU-Tidende. Det betyder, at det samlede udbudsmateriale skal være udarbejdet forud for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen i EU-Tidende.

I særlige situationer kan ordregiver dog undlade at offentliggøre dele af udbudsmaterialet, hvis det sker på grund af udbudsmaterialets særlige karakter eller fortrolighed.

Læs hele svaret og flere af vores svar på spørgsmål her