Ansøgninger eller tilbud fra virksomheder uden for EU/EØS

14-11-2021
Rådgivning

Er man som ordregiver er forpligtet til at behandle ansøgninger eller tilbud fra virksomheder i lande uden for EU/EØS? Det spørgsmål har vi fået stillet i hotlinen. Her kan du se vores svar.

Fragtskib på åbent hav

Når du modtager ansøgninger og tilbud fra virksomheder i lande uden for EU/EØS, skal du som overvejende hovedregel behandle dem på samme måde, som du behandler ansøgninger og tilbud fra virksomheder inden for EU/EØS. 

Der findes i udbudsloven et forbud mod forskelsbehandling på baggrund af nationalitet, som slår fast, at du ikke må give danske ansøgere og tilbudsgivere en mindre gunstig behandling end aktører fra udlandet og omvendt. Dette forbud gælder også i forhold til aktører fra lande uden for EU/EØS, hvis det følger af internationale forpligtelser, der påhviler Danmark eller EU.

Det vigtigste at vide i forhold til overholdelse af disse forpligtelser er, at Danmark igennem EU har tiltrådt og dermed skal overholde WTO-aftalen om offentlige udbud GPA ("Government Procurement Agreement"). GPA-aftalen bygger på et gensidighedsprincip, hvor de tiltrædende stater åbner deres offentlige indkøb for andre tiltrædende stater.

Læs den fulde besvarelse af spørgsmålet her (sir.topdesk.net)