Kan referencer være på opgaver, der ikke er udført?

07-03-2022
Viden

Virksomheder kan dokumentere deres tekniske og faglige formåen på en liste med de betydeligste leveringer af varer eller tjenesteydelser, de har udført inden for de seneste tre år. Sådan en referenceliste er et flittigt brugt egnethedskrav i danske udbud. Der kan dog opstå tvivl om, hvornår en reference er udført, fx hvis der er tale om løbende kontraktforhold eller leveringer på en rammeaftale.

Personer i møde med  bærbare computere

Du kan som ordregiver kræve, at ansøgere eller tilbudsgivere dokumenterer deres tekniske og faglige formåen med en referenceliste. Det fremgår af udbudslovens § 155, nr. 2, at referencerne skal være udført. Det er dog ikke ensbetydende med, at hele den kontrakt eller rammeaftale, som referencen angår, skal være afsluttet.

Det er muligt at henvise til igangværende kontrakter, rammeaftaler, m.v., såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren har udført visse af de leverancer, som den pågældende kontrakt eller rammeaftale angår.

Du bør i udbudsmaterialet beskrive, i hvilket omfang og hvordan der kan henvises til referencer for igangværende kontraktforhold.

Som ordregiver kan du kræve, at ansøgere eller tilbudsgivere dokumenterer deres tekniske og faglige formåen. Det kan ske ved, at de fremsender en liste over de betydeligste leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste tre år, jf. udbudsloven § 155, nr. 2.

Læs en uddybning af svaret under "ESPD og dokumentation" her