Sådan bruger du de digitale skabeloner

Med Rådgivningsenhedens digitale skabelonløsning kan du selv generere skræddersyede udbudsdokumenter til indkøb og udbud i staten. Dokumenterne vil løbende erstatte vores tidligere dokumentskabeloner, og giver dig mulighed for at udvikle en hel pakke fuldt tilpassede Word-skabeloner designet til dine konkrete indkøb.

Som bruger starter du med at udfylde et interaktivt spørgeskema, hvor Rådgivningsenheden har kortlagt de beslutninger, du skal træffe, når du udarbejder udbuds- eller indkøbsdokumenter. Mens du udfylder spørgeskemaet, kan du løbende få uddybende vejledning til at træffe dine valg. Herefter får du automatisk genereret en fuldt tilpasset pakke af Word-dokumenter, som du frit kan arbejde videre med. 

Løsningen giver derfor både indsigt i de overvejelser, du skal gøre dig under dokumentudarbejdelsen samt en bred pallette af tekst til dine udbudsdokumenter.

Allerede nu er det muligt at generere skabeloner med udbudsbetingelser til EU-udbud med tilhørende bilag samt kontrakter og rammeaftaler med en lang række valgmuligheder. De resterende skabeloner vil løbende blive digitaliseret. 

Rådgivningsenheden har dels ønsket at få udviklet en effektiv skabelonserie, der giver brugerne bedre adgang til at målrette og tilpasse udbudsdokumenter, dels at levere rådgivning i situationen og hjælpe brugerne med at spare tid og ressourcer.

Målet er at dele viden, understøtte og ensrette kvaliteten i offentlige indkøbsprocesser og forhåbentlig lette hverdagen for dem, der arbejder med offentlige indkøb. 

Ved at bruge statens fælles udbudsskabeloner møder tilbudsgiverne de samme formuleringer, når de skal afgive tilbud på statslige udbud. Det gør det nemmere at afgive tilbud, når der er genkendelighed i udbudsmaterialet, og det nedbringer omkostningerne ved at afgive tilbud.

 

 

Gå til overvejelser om indkøb

Gå til aftaledokumenter

Gå til udbudsmateriale

Gå til indkøb under tærskelværdien

Har du spørgsmål til skabelonerne eller brugen af vores digitale løsning, så henvend dig til Rådgivningsenheden via kontaktmodulet.

Vores udbudsskabeloner er skabt i fællesskab med offentlige indkøbere og udbudsjurister på tværs i staten. Ønsker du at blive en del af vores arbejdsgruppe, eller har du forslag til forbedringer af skabelonerne, så kontakt os.