Netværk for udbudsjurister

Rådgivningsenheden faciliterer faglige netværksgrupper for udbudsjurister bl.a. ved at arrangere netværksmøder både i København og i øvrige dele af Danmark samt virtuelt afhængigt af behovet.

Udbudsområdet er i konstant udvikling. Fra den ene dag til en anden kan en kendelse fra Klagenævnet for Udbud eller en dom fra EU-domstolen ændre på den virkelighed, som vi er vant til.

Hvad gør vi så? Vi benytter os af vores faglige netværk.

Nogen har sikkert allerede et godt fagligt netværk med kollegaer, mens andre kan ønske at deltage i et netværk eller udvide deres netværk.

Rådgivningsenheden faciliterer faglige netværksgrupper for udbudsjurister bl.a. ved at arrangere netværksmøder både i København og i øvrige dele af Danmark afhængigt af behovet.

Hver netværksgruppe samler 10-15 udbudsjurister.

Netværksgrupperne er etableret på tværs af ministerierne og i forhold til interesse og fagområder. Et netværksmøde vil indeholde et oplæg om et spændende og aktuelt emne for det konkrete netværk, og herefter vil der være mulighed for faglige diskussioner og erfaringsudveksling.

Netværksgrupperne sammensættes af udbudsjurister med tilsvarende erfaring og tilbydes også virtuelt.

Netværket mødes 3-4 gange årligt. Det er gratis at deltage i Rådgivningsenhedens netværk for udbudsjurister.