Rådgivningsenhedens Kompetencekortlægningsværktøj

Rådgivningsenhedens kompetencekortlægningsværktøj hjælper med at skabe overblik over en organisations eller enheds indkøbsfaglige kompetencer - dvs. kortlægge gabet mellem nuværende kompetencer og det ønskværdige kompetenceniveau inden for indkøb og udbud.

Til at løfte denne opgave har Rådgivningsenheden – Statens indkøb udviklet et Excel-baseret værktøj, der kan bruges til at skabe overblik over en organisations indkøbsfaglige kompetencer samt give indsigt i hvilke kompetenceområder, der skal prioriteres i en kompetenceudviklingsplan.

Ved at bruge værktøjet får I kendskab til hele paletten af indkøbsfaglige kompetencer, der dækker tre grupper af kompetencer (horisontale, før-tildeling og efter-tildeling). Værktøjet kan også bidrage til at øge den organisatoriske og ledelsesmæssige opmærksomhed og fælles forståelse for, hvilke typer opgaver organisationen mestrer og hvilke typer opgaver, der kræver et kompetenceløft.

Konkret kan værktøjet hjælpe en indkøbsafdeling med at skabe overblik over hvilke kompetenceområder der kræver en kompetenceudviklingsindsats, de kompetenceområder som skal vedligeholdes og de områder hvor organisationen allerede har stærke kompetencer. Denne viden kan bruges direkte i udarbejdelsen af en kompetenceudviklingsplan og en plan for hvordan kompetenceniveauet bedst ajourføres.

Rådgivningsenheden tilbyder indkøbsorganisationer i staten en introduktion til værktøjet og vejledning i hvordan jeres organisation får mest værdi ud af værktøjet.

Hvis I er interesseret i et møde skal I booke dette gennem vores kontaktmodul eller kontakte os på telefon 30 35 28 18.

Det er muligt i stedet at benytte det kompetencekortlægningsværktøj, der er stillet til rådighed på EU-platformen ProcurCompEU. Rådgivningsenheden – Statens indkøbs værktøj tager udgangspunkt i dette, men er simplificeret med henblik på at øge tilgængeligheden.

Se ProcurCompEU materialet på EU-Kommissionens hjemmeside her