Kursus om grønne udbud i staten

To koncentrerede kvinder

Kurset "Udbud i staten i praksis" er for dig, der vil styrke dine kompetencer inden for EU-udbud og kontrakter, vil tilegne dig kompetencer inden for bæredygtige udbud og indkøb og samtidig få et stærkt netværk med andre kollegaer, der arbejder med udbud i staten.

Målgruppe

”Udbud i staten i praksis” henvender sig til ansatte i staten, der til daglig arbejder med EU-udbud, kontrakter og indkøb. Du kan både være nyuddannet, nyansat eller mere erfaren. Som erfaren udbudskonsulent eller udbudsjurist får du nemlig mulighed for at blive ajourført med den nyeste viden på området.

Indhold

Kursets primære formål er gennemførelsen af EU-udbud efter reglerne i udbudsloven, herunder også projektledelse af udbudsprojekter og forhold vedrørende kontrakter. På kurset får du mulighed for at styrke dine generelle kompetencer inden for udbud og indkøb og samtidig tilegne dig specifik viden om grønne og bæredygtige anskaffelser.

Kurset indeholder en grundig gennemgang af den lovgivning og de regler, der danner rammen for EU-udbud efter udbudsloven samt gennemgår alle faser i et udbud – fra behovsafdækning og -opgørelse til kontraktstyring. Du kan se en detaljeret beskrivelse af de enkelte moduler ved at følge linkene i venstre side.

Opbygning og form

Det samlede kursusforløb består af seks hele undervisningsdage (3 x 2 dage) fordelt på modul 1-3 og en eksamen. Hvert modul består af en række lektioner af 1- 3 timers varighed, hvor der er fokus på et enkelt emne; se mere under de enkelte moduler i venstre side. Undervisningen foregår som klasseundervisning kombineret med en blanding af øvelser i plenum og gruppevist. Vi prioriterer at gennemføre forløbene med små hold (max 20 deltagere), hvilket sikrer en tæt dialog og interaktion mellem undervisere og deltagere. Mellem hvert modul afholder vi et online netværksmøde. Netværket fortsætter, efter forløbet er afsluttet (læs mere om netværket her). Du skal forvente at bruge 1-2 timer på forberedelse til hvert modul.

Undervisningen foregår i København, og der er overnatning mellem dag 1 og dag 2 på modul 3.

Eksamen og bevis

Uddannelsesforløbet bliver afsluttet med en mundtlig gruppeeksamen på baggrund af en opgave, I har løst i grupper af 3-5 deltagere. Eksamensopgaven er baseret på en fiktiv, men realistisk, udbudscase, hvor du får konkret erfaring med at anvende den viden, du har fået på forløbet. Bedømmelsen er bestået/ikke bestået, og du vil som bestået deltager få udleveret et eksamensbevis.

Forberedelse

Du skal gennemføre tre e-læringskurser om offentlige indkøb, før du deltager i uddannelsesforløbet. Kurserne er udviklet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Økonomistyrelsen og tilgås via Campus.

  • ”Indkøb under tærskelværdien - introduktion til reglerne”
  • ”Indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse”
  • ”Indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse”