Statens fælles skabeloner

Rådgivningsenheden stiller skabeloner til rådighed for alle, der arbejder med indkøb i staten. Skabelonerne er dokumenter, hvor du selv tilpasser teksten til dit konkrete indkøb eller udbud.

Har du behov for at blive guidet igennem overvejelserne inden et indkøb, kan du bruge Rådgivningsenhedens skema. Det kan desuden tjene som dokumentation for valg af indkøbsproces og leverandør, for indkøb under 1 mio. kr., hvis indkøbet fx foregår på markedsmæssige vilkår.

Tilgå skemaet med overvejelser om indkøb

Når du har styr på processerne for dit indkøb og kun har behov for at vurdere, om dit indkøb har en "klar grænseoverskridende interesse", kan du bruge nedenstående skema:

Tilgå skemaet til vurdering af "klar grænseoverskridende interesse"

Tilbudsindhentning

Aftaledokumenterne til tilbudsindhentning genererer du i vores digitale skabelonløsning ved at klikke på linket. De øvrige dokumenter, som løbende vil blive digitaliseret, hentes i Word-format og udfyldes manuelt.

De anvendes ved indkøb uden klar grænseoverskridende interesse.

Digitale skabeloner:

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Tilgå skabelonen med aftaledokumenter (digital skabelon)

Word-skabeloner:

Tilgå skabelonen med opfordringsbrev til tilbudsindhentning

Bilag til opfordringsbrev:

Tilgå skabelon til opgavebeskrivelse

Tilgå skabelon til erklæring om persondataunderretning

Tilgå skabelon til evalueringsnotat

Tilgå skabelon til acceptbrev

Tilgå skabelon til afslagsbrev

Annoncering

Anvendes ved indkøb med klar grænseoverskridende interesse.

Digitale skabeloner:

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Tilgå skabelon til aftaledokumenter (digital skabelon)

Word-skabeloner:

Tilgå skabelon til annonceringsbetingelser

Bilag til annonceringsbetingelser:

Tilgå skabelon til opgavebeskrivelse

Tilgå skabelon til persondataunderretning

Tilgå skabelon til evalueringsnotat til indkøb under tærskelværdien

Tilgå skabelon til acceptbrev

Tilgå skabelon til afslagsbrev

Har du behov for at blive guidet igennem overvejelserne inden et indkøb, kan du bruge Rådgivningsenhedens skema. Det kan desuden tjene som dokumentation for valg af indkøbsproces og leverandør, for indkøb under 1 mio. kr., hvis indkøbet fx foregår på markedsmæssige vilkår.

Tilgå skemaet med overvejelser om indkøb

Når du har styr på processerne for dit indkøb og kun har behov for at vurdere, om dit indkøb har en "klar grænseoverskridende interesse", kan du bruge:

Tilgå skemaet til vurdering af "klar grænseoverskridende interesse"

Tilbudsindhentning

Aftaledokumenterne genererer du i vores digitale skabelonløsning ved at klikke på linket. De øvrige dokumenter, som løbende vil blive digitaliseret, hentes i Word-format og udfyldes manuelt. 

De anvendes ved indkøb uden klar grænseoverskridende interesse.

Digitale skabeloner:

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Tilgå skabelon til aftaledokumenter (digital skabelon)

Word-skabeloner:

Tilgå skabelon til opfordringsbrev til tilbudsindhentning

Bilag til opfordringsbrev:

Tilgå skabelon til kravspecifikation

Tilgå skabelon til erklæring om persondataunderretning

Tilgå skabelon til evalueringsnotat

Tilgå skabelon til acceptbrev

Tilgå skabelon til afslagsbrev

Annoncering

Anvendes ved indkøb med klar grænseoverskridende interesse.

Digitale skabeloner:

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Tilgå skabelon til aftaledokumenter (digital skabelon)

Word-skabeloner:

Tilgå skabelon til annonceringsbetingelser

Bilag til annonceringsbetingelser:

Tilgå skabelon til kravspecifikation

Tilgå skabelon til persondataunderretning

Tilgå skabelon til evalueringsnotat

Tilgå skabelon til acceptbrev

Tilgå skabelon til afslagsbrev

Udbudsmateriale og aftaledokumenter genererer du i vores digitale skabelonløsning ved at klikke på linket. De øvrige dokumenter, som løbende vil blive digitaliseret, hentes i Word-format og udfyldes manuelt. 

Digitale skabeloner:

"Udbudsmaterialet" omfatter offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling. Derudover omfatter det prækvalifikationsbetingelser, tekst til udbudsbekendtgørelsen, skabelon til tilbudsgivers identifikation af risiko- og omkostningsfaktorer samt til persondataunderretning, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Tilgå skabelon til udbudsmateriale (digital skabelon)

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Tilgå skabelon til aftaledokumenter (digital skabelon)

Word-skabeloner:

Tilgå skabelon til vejledning til udbudsbekendtgørelsen

Udvælgelse:

Tilgå skabelon til evalueringsrapport - udvælgelse

Tilgå skabelon til afslagsbrev - udvælgelse

Tilgå skabelon til opfordringsbrev - udvælgelse

Tilbudsevaluering:

Tilgå skabelon til evalueringsrapport

        Tilgå skabelon til afslagsbrev

        Tilgå skabelon til afslag til ukonditionsmæssige tilbudsgivere

        Tilgå skabelon til acceptbrev

Tilgå skabelon til anmodning om berigtigelse eller supplerende oplysninger

Tilgå skabelon til brev til indhentning af dokumentation

Tilgå skabelon til brev til indhentning af dokumentation fra virksomheder uden for EU

Tilgå skabelon til støtteerklæring

Her finder du skabeloner til breve, som kan du kan bruge til behandlingen af aktindsigtsanmodninger i udbudssager.

Skabelonerne henviser til reglerne i offentlighedsloven. Hvis aktindsigtsanmodningen drejer sig miljøoplysninger, skal afgørelsen træffes efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger (miljøoplysningsloven) og 1985-offentlighedsloven. I de tilfælde kan Rådgivningsenhedens skabeloner ikke anvendes uden tilpasning.

Tilgå skabelon til afgørelse - Helt eller delvist afslag

Tilgå bilag til afgørelse

Tilgå skabelon til fristudsættelsesbrev

Tilgå skabelon til afgørelse - Fuld imødekommelse

Tilgå skabelon til høringsbrev

Tilgå skabelon til orientering om videresendelse af klage

Tilgå skabelon til partshøring

 

Disse skabeloner kan anvendes ved annoncering af indkøb af tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse.

Tilgå skabelon til annonceringsbetingelser - engelsk

Tilgå skabelon til kontrakt - engelsk

Bilag til annonceringsbetingelser:

Tilgå skabelon til erklæring om persondataunderretning - engelsk

Vi arbejder løbende på at udvikle nye skabeloner. Har du forslag til nye, eller mangler du en i oversigten, er du velkommen til at skrive til os. 

Rådgivningsenheden har udarbejdet skabelonerne, men du er selv ansvarlig for at få dem udfyldt korrekt.