Statens fælles skabeloner

Rådgivningsenheden stiller skabeloner til rådighed for alle, der arbejder med indkøb i staten. Skabelonerne er dokumenter, hvor du selv tilpasser teksten til dit konkrete indkøb eller udbud.

Statens fælles skabeloner

Har du behov for at blive guidet gennem overvejelserne inden et indkøb, kan du bruge vores digitale spørgeskema. Når du har udfyldt det, kan du downloade og gemme det på sagen som dokumentation for de overvejelser, der ligger til grund for valg af indkøbsproces og leverandør, hvis indkøbet fx foretages på markedsmæssige vilkår.

Hent spørgeskemaet til overvejelser om indkøb (digital skabelon - brug Google Chrome)

Når du har styr på processerne for dit indkøb og kun har behov for at vurdere, om dit indkøb har en "klar grænseoverskridende interesse", kan du bruge nedenstående skema:

Hent skemaet til vurdering af "klar grænseoverskridende interesse"

Tilbudsindhentning

Anvendes ved indkøb uden klar grænseoverskridende interesse.

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Hent spørgeskemaet til aftaledokumenter (digital skabelon - brug Google Chrome)

Hent spørgeskemaet til opfordringsbrev til tilbudsindhentning (digital skabelon - brug Google Chrome)

Bilag til opfordringsbrev:

Hent skabelon til opgavebeskrivelse

Hent skabelon til erklæring om persondataunderretning

Hent skabelon til evalueringsnotat

Hent skabelon til acceptbrev

Hent skabelon til afslagsbrev

Annoncering

Anvendes ved indkøb med klar grænseoverskridende interesse.

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Hent spørgeskemaet til aftaledokumenter (digital skabelon - brug Google Chrome)

Hent spørgeskemaet til annonceringsbetingelser (digital skabelon - brug Google Chrome)

Bilag til annonceringsbetingelser:

Hent skabelon til opgavebeskrivelse

Hent skabelon til persondataunderretning

Hent skabelon til evalueringsnotat til indkøb under tærskelværdien

Hent skabelon til acceptbrev

Hent skabelon til afslagsbrev

Har du behov for at blive guidet gennem overvejelserne inden et indkøb, kan du bruge vores digitale spørgeskema. Når du har udfyldt det, kan du downloade og gemme det på sagen som dokumentation for de overvejelser, der ligger til grund for valg af indkøbsproces og leverandør, hvis indkøbet fx foretages på markedsmæssige vilkår.

Hent spørgeskemaet til overvejelser om indkøb (digital skabelon - brug Google Chrome)

Når du har styr på processerne for dit indkøb og kun har behov for at vurdere, om dit indkøb har en "klar grænseoverskridende interesse", kan du bruge skemaet til vurdering af "klar grænseoverskridende interesse" 

Hent skemaet til vurdering af "klar grænseoverskridende interesse"

Tilbudsindhentning

Anvendes ved indkøb uden klar grænseoverskridende interesse. 

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Hent spørgeskema til aftaledokumenter (digital skabelon - brug Google Chrome)

Hent spørgeskema til opfordringsbrev til tilbudsindhentning (digital skabelon - brug Google Chrome)

Bilag til opfordringsbrev:

 

Hent skabelon til kravspecifikation

Hent skabelon til erklæring om persondataunderretning

Hent skabelon til evalueringsnotat

Hent skabelon til acceptbrev

Hent skabelon til afslagsbrev

Annoncering

Anvendes ved indkøb med klar grænseoverskridende interesse.

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Hent spørgeskema til aftaledokumenter (digital skabelon - brug Google Chrome)

Hent spørgeskema til annonceringsbetingelser (digital skabelon - brug Google Chrome)

Bilag til annonceringsbetingelser:

Hent skabelon til kravspecifikation

Hent skabelon til persondataunderretning

Hent skabelon til evalueringsnotat

Hent skabelon til acceptbrev

Hent skabelon til afslagsbrev

Udbudsmateriale og aftaledokumenter genererer du i vores digitale skabelonløsning ved at klikke på linket. Du kan vælge at få dem genereret på dansk, engelsk eller begge sprog. De øvrige dokumenter, som løbende vil blive digitaliseret, hentes i Word-format og udfyldes manuelt. 

Digitale skabeloner:

"Udbudsmaterialet" omfatter offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling. Derudover omfatter det prækvalifikationsbetingelser, tekst til udbudsbekendtgørelsen, skabelon til tilbudsgivers identifikation af risiko- og omkostningsfaktorer samt til persondataunderretning, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Hent skabelon til udbudsmateriale (digital skabelon - brug Google Chrome)

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Hent skabelon til aftaledokumenter (digital skabelon - brug Google Chrome)

Vejledning:

Vejledning til udfyldelse af udbudsbekendtgørelsen

Word-skabeloner:

Udvælgelse:

Hent skabelon til afslagsbrev - udvælgelse

Hent skabelon til evalueringsrapport - udvælgelse

Hent skabelon til opfordringsbrev - udvælgelse

Tilbudsevaluering:

Hent skabelon til acceptbrev

Hent skabelon til afslagsbrev

Hent skabelon til afslag til ukonditionsmæssige tilbudsgivere

Hent skabelon til anmodning om berigtigelse eller supplerende oplysninger

Hent skabelon til brev til indhentning af dokumentation

Hent skabelon til brev til indhentning af dokumentation fra virksomheder uden for EU

Hent skabelon til evalueringsrapport

Hent skabelon til støtteerklæring

Hent skabelon til tro- og loveerklæring til indhentning af dokumentation for ikke at være omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland

Udbudsmateriale og aftaledokumenter genererer du i vores digitale skabelonløsning ved at klikke på linket. Som noget nyt, kan du nu også vælge at få dem genereret på engelsk eller begge sprog.

Digitale skabeloner:

"Udbudsmaterialet" omfatter offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling. Derudover omfatter det prækvalifikationsbetingelser, tekst til udbudsbekendtgørelsen, skabelon til tilbudsgivers identifikation af risiko- og omkostningsfaktorer samt til persondataunderretning, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. Det er ligeledes inde i spørgeskemaet, du vælger at få genereret udbudsmaterialet på engelsk. 

Hent skabelon til udbudsmateriale (digital skabelon - brug Google Chrome)

 "Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. Det er ligeledes inde i spørgeskemaet, du vælger at få genereret aftaledokumenterne på engelsk. 

Hent skabelon til aftaledokumenter (digital skabelon - brug Google Chrome)

Word-skabeloner:

Denne skabelon kan anvendes ved annoncering af indkøb af tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse.

Hent skabelon til annonceringsbetingelser - engelsk

Bilag til annonceringsbetingelser:

Hent skabelon til erklæring om persondataunderretning - engelsk

Tilbudsevaluering:

Hent skabelon til tro- og loveerklæring til indhentning af dokumentation for ikke at være omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland - engelsk

Her finder du skabeloner til breve, som kan du kan bruge til behandlingen af aktindsigtsanmodninger i udbudssager.

Skabelonerne henviser til reglerne i offentlighedsloven. Hvis aktindsigtsanmodningen drejer sig miljøoplysninger, skal afgørelsen træffes efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger (miljøoplysningsloven) og 1985-offentlighedsloven. I de tilfælde kan Rådgivningsenhedens skabeloner ikke anvendes uden tilpasning.

Hent skabelon til afgørelse - Helt eller delvist afslag

Hent bilag til afgørelse

Hent skabelon til fristudsættelsesbrev

Hent skabelon til afgørelse - Fuld imødekommelse

Hent skabelon til høringsbrev

Hent skabelon til orientering om videresendelse af klage

Hent skabelon til partshøring

 

Vi arbejder løbende på at udvikle nye skabeloner. Har du forslag til nye, eller mangler du en i oversigten, er du velkommen til at skrive til os. 

Rådgivningsenheden har udarbejdet skabelonerne, men du er selv ansvarlig for at få dem udfyldt korrekt.