Statens fælles skabeloner

Rådgivningsenheden stiller skabeloner til rådighed for alle, der arbejder med indkøb i staten. Skabelonerne er dokumenter, hvor du selv tilpasser teksten til dit konkrete indkøb eller udbud.

Som statslig institution skal du overholde cirkulære om indkøb i staten (CIR1H nr 9474 af 13/06/2023). Det betyder, at du indledningsvist skal gennemgå den statslige indkøbskaskade, i forhold til om dit indkøb er omfattet af en eksisterende rammeaftale. Hvis dit indkøb ikke kan foretages på en eksisterende aftale, er det kontraktværdien for dit indkøb, der har betydning for, hvilket regelsæt du skal foretage dit indkøb efter.


Find cirkulæret her

Overvejelser om indkøb

Har du behov for at blive guidet gennem overvejelserne inden et indkøb, brug vores digitale spørgeskema ”Overvejelser om indkøb”. Spørgeskemaet guider dig igennem overvejelserne i forhold til statens indkøbscirkulære. Hvis dit indkøb ikke kan foretages på en eksisterende rammeaftale, og værdien af dit indkøb er under tærskelværdierne, hjælper spørgeskemaet. Det hjælper med at foretage en vurdering af, om dit indkøb har klar grænseoverskridende interesse.

Når du har udfyldt spørgeskemaet, får du udarbejdet et notat, som du kan downloade og gemme på din sag. Notatet bruges som dokumentation for de overvejelser, der ligger til grund for valg af indkøbsproces og leverandør. Eksempelvis, hvis indkøbet foretages på markedsmæssige vilkår.

Gå til spørgeskemaet til overvejelser om indkøb (brug Google Chrome)

 

Indkøb under tærskelværdierne

Hvis dit indkøb ikke kan foretages på en eksisterende aftale, og kontraktværdien er under tærskelværdierne, brugs vores digitale skabeloner. De kan bruges til ”Indkøb under tærskelværdierne” til indkøb af varer og tjenesteydelser. I vores digitale skabelonløsning kan du danne betingelserne og aftaledokumenterne til brug for dit indkøb under tærskelværdierne.

Annoncering

Anvendes ved indkøb med klar grænseoverskridende interesse.

”Annonceringsbetingelser” anvendes til at fastsætte rammerne for din annoncering og indeholder bl.a. oplysninger om tidsplanen for annonceringen, evalueringsmodel mv.

Gå til spørgeskemaet til annonceringsbetingelser (brug Google Chrome)

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet.

Gå til spørgeskemaet til aftaledokumenter (brug Google Chrome)

Tilbudsindhentning

Anvendes ved indkøb uden klar grænseoverskridende interesse.

”Opfordringsbrev til tilbudsindhentning” anvendes til at fastsætte rammerne for din tilbudsindhentning og indeholder bl.a. oplysninger om tidsplanen for tilbudsindhentningen, evalueringsmodel mv.

Gå til spørgeskemaet til opfordringsbrev (brug Google Chrome)

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet.

Gå til spørgeskemaet til aftaledokumenter (brug Google Chrome)

 

Skabeloner i Word

Vi arbejder løbende på at digitalisere vores skabeloner. Følgende skabeloner hentes i Word-format og udfyldes manuelt. Skabelonerne kan både bruges ved en tilbudsindhentning og ved en annoncering.

Hent skabelon til opgavebeskrivelse

Hent skabelon til evalueringsnotat til indkøb under tærskelværdien

Hent skabelon til acceptbrev

Hent skabelon til afslagsbrev

Engelske skabeloner i Word til indkøb under tærskelværdierne

Hent skabelon til annonceringsbetingelser - engelsk

Hent skabelon til erklæring om persondataunderretning - engelsk

Digitale skabeloner

Udbudsmateriale, aftaledokumenter og tro- og love erklæringen vedr. EU’s sanktioner mod Rusland genererer du i vores digitale skabelonløsning ved at klikke på linket. Du kan vælge at få dem genereret på dansk og/eller engelsk. De øvrige dokumenter, som løbende vil blive digitaliseret, hentes på nuværende tidspunkt i Word-format og udfyldes manuelt.

"Udbudsmaterialet" omfatter offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling. Derudover omfatter det prækvalifikationsbetingelser, tekst til udbudsbekendtgørelsen, skabelon til tilbudsgivers identifikation af risiko- og omkostningsfaktorer samt til persondataunderretning. Alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet.

Gå til spørgeskemaet til udbudsmateriale (brug Google Chrome)

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet.

Gå til spørgeskemaet til aftaledokumenter (brug Google Chrome)

Den 8. april 2022 offentliggjorde EU ved forordning 2022/576 (som medfører ændringer til forordning nr. 833/2014) en femte pakke af sanktioner mod Rusland. De nye sanktioner betyder blandt andet, at ordregivere i EU ikke må tildele offentlige kontrakter eller koncessionskontrakter til økonomiske aktører i eller med forbindelse til Rusland. Det samme gælder for videreføre offentlige kontrakter med disse økonomiske aktører efter den 10. oktober 2022. Forbuddet gælder kun for offentlige kontrakter over tærskelværdierne.

Som dokumentation for, at en virksomhed ikke er omfattet af forordningen, har vi udarbejdet en tro- og love erklæring. Den kan både bruges ved udbud og ved allerede indgåede kontrakter eller rammeaftaler.

Gå til spørgeskema tro- og loveerklæring for indhentning af dokumentation. Udfyld for ikke at være omfattet af EU’s sanktioner mod Rusland (brug Google Chrome)

 

Skabeloner i Word

Udvælgelse

Hent skabelon til udvælgelsesnotat - Prækvalifikation

Hent skabelon til opfordringsbrev - Prækvalifikation

Hent skabelon til afslagsbrev - Prækvalifikation

Tilbudsevaluering

Hent skabelon til evalueringsnotat

Hent skabelon til acceptbrev

Hent skabelon til afslagsbrev

Hent skabelon til afslag til ukonditionsmæssige tilbudsgivere

Hent skabelon til anmodning om berigtigelse eller supplerende oplysninger

Indhentelse af dokumentation

Hent skabelon til brev til indhentning af dokumentation

Hent skabelon til brev til indhentning af dokumentation fra virksomheder uden for EU

Hent skabelon til støtteerklæring

 

Når du udfylder dette spørgeskema, får du, afhængigt af de valg du tager, dannet udkast til breve. Det skal du kan bruge til behandlingen af aktindsigtsanmodninger i udbudssager. Skabelonerne henviser til reglerne i offentlighedsloven og udbudsloven. Hvis aktindsigtsanmodningen drejer sig om aktindsigt efter andre regler kan Rådgivningsenhedens skabeloner ikke anvendes uden tilpasning.

Gå til spørgeskemaet til aktindsigt (brug Google Chrome)

Vi arbejder løbende på at udvikle nye skabeloner. Har du forslag til nye, eller mangler du en i oversigten, kontakt os venligst. Enten via vores kontaktmodul eller ringe til vores hotline 30 35 28 18.

Rådgivningsenheden har udarbejdet skabelonerne, men du er selv ansvarlig for at få dem udfyldt korrekt.