Statens fælles skabeloner

Rådgivningsenheden stiller skabeloner til rådighed for alle, der arbejder med indkøb i staten. Skabelonerne er dokumenter, hvor du selv tilpasser teksten til dit konkrete indkøb eller udbud.

Har du behov for at blive guidet igennem overvejelserne inden et indkøb, kan du bruge Rådgivningsenhedens skema. Det kan desuden tjene som dokumentation for valg af indkøbsproces og leverandør, for indkøb under 1 mio. kr., hvis indkøbet fx foregår på markedsmæssige vilkår.

Hent skemaet med overvejelser om indkøb

Når du har styr på processerne for dit indkøb og kun har behov for at vurdere, om dit indkøb har en "klar grænseoverskridende interesse", kan du bruge nedenstående skema:

Hent skemaet til vurdering af "klar grænseoverskridende interesse"

Tilbudsindhentning

Aftaledokumenterne til tilbudsindhentning genererer du i vores digitale skabelonløsning ved at klikke på linket. De øvrige dokumenter, som løbende vil blive digitaliseret, hentes i Word-format og udfyldes manuelt.

De anvendes ved indkøb uden klar grænseoverskridende interesse.

Digitale skabeloner:

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Hent skabelonen med aftaledokumenter (digital skabelon - brug Google Chrome)

Word-skabeloner:

Hent skabelonen med opfordringsbrev til tilbudsindhentning

Bilag til opfordringsbrev:

Hent skabelon til opgavebeskrivelse

Hent skabelon til erklæring om persondataunderretning

Hent skabelon til evalueringsnotat

Hent skabelon til acceptbrev

Hent skabelon til afslagsbrev

Annoncering

Anvendes ved indkøb med klar grænseoverskridende interesse.

Digitale skabeloner:

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Hent skabelon til aftaledokumenter (digital skabelon - brug Google Chrome)

Word-skabeloner:

Hent skabelon til annonceringsbetingelser

Bilag til annonceringsbetingelser:

Hent skabelon til opgavebeskrivelse

Hent skabelon til persondataunderretning

Hent skabelon til evalueringsnotat til indkøb under tærskelværdien

Hent skabelon til acceptbrev

Hent skabelon til afslagsbrev

Har du behov for at blive guidet igennem overvejelserne inden et indkøb, kan du bruge Rådgivningsenhedens skema. Det kan desuden tjene som dokumentation for valg af indkøbsproces og leverandør, for indkøb under 1 mio. kr., hvis indkøbet fx foregår på markedsmæssige vilkår.

Hent skemaet med overvejelser om indkøb

Når du har styr på processerne for dit indkøb og kun har behov for at vurdere, om dit indkøb har en "klar grænseoverskridende interesse", kan du bruge skemaet til vurdering af "klar grænseoverskridende interesse"

Hent skemaet til vurdering af "klar grænseoverskridende interesse"

Tilbudsindhentning

Aftaledokumenterne genererer du i vores digitale skabelonløsning ved at klikke på linket. De øvrige dokumenter, som løbende vil blive digitaliseret, hentes i Word-format og udfyldes manuelt. 

De anvendes ved indkøb uden klar grænseoverskridende interesse.

Digitale skabeloner:

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Hent skabelon til aftaledokumenter (digital skabelon - brug Google Chrome)

Word-skabeloner:

Hent skabelon til opfordringsbrev til tilbudsindhentning

Bilag til opfordringsbrev:

Hent skabelon til kravspecifikation

Hent skabelon til erklæring om persondataunderretning

Hent skabelon til evalueringsnotat

Hent skabelon til acceptbrev

Hent skabelon til afslagsbrev

Annoncering

Anvendes ved indkøb med klar grænseoverskridende interesse.

Digitale skabeloner:

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Hent skabelon til aftaledokumenter (digital skabelon - brug Google Chrome)

Word-skabeloner:

Hent skabelon til annonceringsbetingelser

Bilag til annonceringsbetingelser:

Hent skabelon til kravspecifikation

Hent skabelon til persondataunderretning

Hent skabelon til evalueringsnotat

Hent skabelon til acceptbrev

Hent skabelon til afslagsbrev

Udbudsmateriale og aftaledokumenter genererer du i vores digitale skabelonløsning ved at klikke på linket. De øvrige dokumenter, som løbende vil blive digitaliseret, hentes i Word-format og udfyldes manuelt. 

Digitale skabeloner:

"Udbudsmaterialet" omfatter offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling. Derudover omfatter det prækvalifikationsbetingelser, tekst til udbudsbekendtgørelsen, skabelon til tilbudsgivers identifikation af risiko- og omkostningsfaktorer samt til persondataunderretning, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Hent skabelon til udbudsmateriale (digital skabelon - brug Google Chrome)

"Aftaledokumenter" omfatter kontrakt, rammeaftale og standardbetingelser. Derudover omfatter de miniudbudsbetingelser, leveranceaftale samt aftale til små indkøb, alt efter hvad du vælger i spørgeskemaet. 

Hent skabelon til aftaledokumenter (digital skabelon - brug Google Chrome)

Word-skabeloner:

Hent skabelon til vejledning til udbudsbekendtgørelsen

Udvælgelse:

Hent skabelon til evalueringsrapport - udvælgelse

Hent skabelon til afslagsbrev - udvælgelse

Hent skabelon til opfordringsbrev - udvælgelse

Tilbudsevaluering:

Hent skabelon til evalueringsrapport

Hent skabelon til afslagsbrev

Hent skabelon til afslag til ukonditionsmæssige tilbudsgivere

Hent skabelon til acceptbrev

Hent skabelon til anmodning om berigtigelse eller supplerende oplysninger

Hent skabelon til brev til indhentning af dokumentation

Hent skabelon til brev til indhentning af dokumentation fra virksomheder uden for EU

Hent skabelon til støtteerklæring

Her finder du skabeloner til breve, som kan du kan bruge til behandlingen af aktindsigtsanmodninger i udbudssager.

Skabelonerne henviser til reglerne i offentlighedsloven. Hvis aktindsigtsanmodningen drejer sig miljøoplysninger, skal afgørelsen træffes efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger (miljøoplysningsloven) og 1985-offentlighedsloven. I de tilfælde kan Rådgivningsenhedens skabeloner ikke anvendes uden tilpasning.

Hent skabelon til afgørelse - Helt eller delvist afslag

Hent bilag til afgørelse

Hent skabelon til fristudsættelsesbrev

Hent skabelon til afgørelse - Fuld imødekommelse

Hent skabelon til høringsbrev

Hent skabelon til orientering om videresendelse af klage

Hent skabelon til partshøring

 

Disse skabeloner kan anvendes ved annoncering af indkøb af tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse.

Hent skabelon til annonceringsbetingelser - engelsk

Hent skabelon til kontrakt - engelsk

 

Bilag til annonceringsbetingelser:

Hent skabelon til erklæring om persondataunderretning - engelsk

Vi arbejder løbende på at udvikle nye skabeloner. Har du forslag til nye, eller mangler du en i oversigten, er du velkommen til at skrive til os. 

Rådgivningsenheden har udarbejdet skabelonerne, men du er selv ansvarlig for at få dem udfyldt korrekt.