Kurser om indkøb og udbud i staten

Rådgivningsenheden tilbyder en række skræddersyede kurser inden for indkøb og udbud i staten - kun for jer

Er I mange fra en institution, som ønsker samme kursus? Så kan vi tilrettelægge kurset, så det passer til jeres behov. Med udgangspunkt i det standardkursus, I ønsker, kan vi tilpasse indholdet efter jeres specifikke behov.

Prisen vil variere, alt efter hvilket kursus I ønsker, hvor meget det skal tilpasses, og hvor vi skal afholde det, mm. Hvis I har et egnet lokale, kommer underviserne gerne ud til jer. Dette aftales nærmere ved bestilling af kurset.

Formålet med kurserne er at skabe bedre forudsætninger for, at ansatte i staten kan foretage indkøb og udbud på den bedste og mest hensigtsmæssige måde. Kurserne vil være både teoretiske og praktiske. 

Hvis du har idéer eller spørgsmål til kurser, er du velkommen til at kontakte os.

Rådgivningsenheden tilbyder følgende skræddersyede kurser målrettet din institution: 

Aktindsigt i indkøbs- og udbudssager

Indkøb af konsulentbistand

Indkøb i staten i praksis

Indkøb under EU-tærskelværdierne

Kontraktændringer

Markedsdialog – forberedelse af dit indkøb

Udbudsstrategien

Workshop om kravspecifikationer

Kontakt Rådgivningsenheden for et tilbud på et skræddersyet kursus målrettet din institution.