Leder du efter Statens Indkøbsprogram?

Du finder Statens Indkøbsprogram på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Økonomistyrelsen varetager sammen med SKI aftalerne i Statens Indkøbsprogram. Aftalerne i Statens Indkøbsprogram er forpligtende for statslige institutioner. Desuden varetager Økonomistyrelsen en række øvrige fællesstatslige aftaler, som ikke er forpligtende for de statslige institutioner.

Gå til Statens Indkøbsprogram hos Økonomistyrelsen (oes.dk)